Gıda Sektöründe Temiz Oda TEKNOLOJİLERİ

TEMİZ ODA STANDARTLARI

Temiz oda; partikül ve mikroorganizma sayısının, sıcaklığın, nem oranının, taze hava miktarının, ortam basıncının hava hareketlerinin ve buna benzer parametrelerin kontrol altında tutulduğu kapalı ortamlardır.

TEMİZ ODA OLUŞTURULMASI

Temiz Oda Sistemleri Kimya, Gıda, Kozmetik, İlaç, Optik, vs gibi Sanayi alanlarında kullanılmaktadır. Temiz Oda dediğimiz Hijyenik Ortamlarda Ürün, alet, teçhizat ve insanlar uluslar arası kabul edilen temizlik standartlarına göre toz, partikül, atık anestezik gaz, mikrop veya mikroorganizmalar gibi etkenlerden korunarak sıcaklık, nem, basınç, gürültü seviyesi ve hava hareketi belli ölçüler içinde tutulmaktadır. Amaç; öncelikle kabul edilen temizlik standartlarına göre temiz hava ortamı elde etmek, daha sonra süreç ile ilgili teknolojik ortamı gerektiren her türlü şartı sağlayıp kontrol altında tutmaktır

  • Bakterilerin, virüslerin, sporların, mantarların hepsine birden mikroorganizmalar diyoruz ve bunların mikrop boyutlarında olduğu bilinmektedir. Bütün bu organizmalar havada tozlar ve partiküller üzerinde asılı vaziyette bulunmaktadır. Demek ki temiz odaları tozlar ve partiküllerden tamamen arındırırsak, bu arındırma organizmalardan da arındırmayı sağlayacaktır.

     

  • Bu işlem Hijyen klima sistemleri ile mümkündür. Basit bir mantık ile hava dışarıdan emilip çeşitli aşamalarda filtrelerden geçirilerek temiz odaya verilmekte ve buradaki kirli hava dışarı atılmaktadır. Temiz oda boyutları, operasyonun şekline ve odada kullanılacak aletlere göre farklı boyutlarda olmakla birlikte minimum 30m² olmalıdır. Temiz odalarda yükseklik ideal olarak 3.00 metre olmalıdır.

Eğer yükseklik müsait değilse paket tip klima cihazı ile ( ek te mevcut resim ) direkt üfleme yapılmalı, yükseklik müsait ise Laminar Flow (laminer akış) sistemi kullanılmalı veya hepa kutularından (türbülanslı akış) üfleme yapılmalıdır.

Odaların ISO Sınıflandırması ISO 14644-1, bir temiz odanın “havadaki partiküllerin konsantrasyonunun kontrol edildiği ve içinde partiküllerin ve mikropların içeri girmesini, üretilmesini ve tutulmasını en aza indirecek şekilde inşa edilen ve kullanılan bir oda olduğunu belirtir. ve sıcaklık, nem ve basınç gibi diğer ilgili parametrelerin gerektiği şekilde kontrol edildiği bir odadır.

Modüler hijyen oda içerisine verilen hava miktarı, emilen hava miktarından fazla olmalıdır ki, pozitif basınç (+) oluşsun. Herhangi bir sebeple kapılar açılırsa koridordan hava içeri girmesin. Temiz odada ameliyat masası etrafındaki 9m² lik alanı laminar Flow’lu sistemlerde OP-1 olarak adlandırıyoruz.

Operasyon anında bu bölge % 99,9 steril olduğundan hasta, cerrahlar, anestezi uzmanı ve diğer yardımcı personeller bu alanda çalışmalıdır. Operasyon anında bu ekip mümkün olduğu kadar bu bölge dışına çıkmamalıdır. Çünkü OP-2 bölgesi daha az steril bölgedir. Operasyonda kullanılan aletler de birinci bölgede olmalıdır. Aksi takdirde enfeksiyon riski olabilir.

Temiz Oda Nasıl Çalışır

Sıkı filtreleme ve havalandırma sistemleriyle, temiz odalar tamamen bir üretim tesisinin geri kalanından kapatılır; kontaminasyonu önleme. Hava boşluğa pompalanmadan önce küf, toz, küf ve bakterileri yakalamak için elenir. Ayrıca, temiz bir odada çalışan tüm personel maske ve temizlik kıyafetleri giymelidir.

Temiz odaların gıda endüstrisindeki faydaları

Gıda üretimi süreçlerinde temiz oda teknolojisine yatırım yapma seçeneği aşağıdakiler de dahil olmak üzere sayısız fayda sağlar:

Gıda ambalajı sektöründe kontrol ortamlarının kullanımı, Koronavirüsün yayılmasından kaynaklanan bir belirsizlik döneminde ve diyet endüstrisindeki şirketlerin temiz odalardan yararlandığını bilerek diyete özgü gıda alternatifleri arayan kişilerde bir artış son derece memnuniyetle karşılanmaktadır. Temiz odalar tüm endüstrinin başarısına katkıda bulunur. Gıda endüstrisi, anlaşılır bir şekilde, diğer birçok endüstriden çok daha yüksek hijyen standartları belirlemektedir. Tükettiğimiz ve diğer insanlara pazarladığımız yiyeceklerin sadece taze ve lezzetli değil, aynı zamanda güvenli olması da çok önemlidir.

Temiz Odanın Özellikleri

Gıda endüstrisinde kullanılan temiz odaların özellikleri nelerdir?
  • Temiz odalar, mikrop ve mantar sayısını en aza indirmeye yardımcı olur.
  • Üretim sürecini ve ürünleri daha temiz ve daha güvenli hale getirir.
  • Bu şekilde ürünlerin raf ömrü artar, daha uzun süre saklanabilir
  • Üretim sürecinden birkaç önleyici adım çıkarılabilir.
  • Daha yüksek verimlilik ve daha yüksek marjlar ile sonuçlanır.
  • Temiz odalar sadece ürün kalitesini artırmakla kalmaz, aynı zamanda süreçleri basitleştirir ve marjları artırır.