Aseptizör Partikül İndirgeme İklimlendirme Cihazı

Hastane iklimlendirmesinde havalandırma sistemleri klasik iklimlendirme sistemi tasarımından karmaşık ve risk faktörü daha fazladır. Klasik iklimlendirme sisteminde iki parametre yani sıcaklık ve nem önemli iken Hastane iklimlendirmesinde, sıcaklık, nem, canlı ve cansız kirleticiler, taze hava, egzost havası, hava akış yönleri ve hava basıncı gibi parametrelerin dikkate alınması gerekmektedir

Sağlık alanında temiz odaların sınıflandırmasında başvurulan ana ölçü, ortam havasındaki taneciklerin büyüklüğü ve miktarıdır. Havada bulunmasına izin verilebilecek tanecik çapı ne kadar küçük ve konsantrasyonu ne kadar az olursa, temiz odaların standardı o derece yüksek olur. Temiz oda partikül ve mikroorganizma sayısının, sıcaklığının, nem oranının, taze hava miktarının, ortam hava basıncının, hava hareketlerinin ve buna benzer parametrelerin kontrol altında tutulduğu kapalı ortamlardır.

Aseptizör Çalışma Prensibi

Hava Sterilizasyon ünitesi, dış ortamdan aldığı ( %30 -% 100 ) ayarlanabilir taze havayı G-4 filtrelerden geçirerek, ortam havasıyla karıştırır. Karışım Hava F-7 filtreden geçerek ihtiyaca göre soğutma, nem alma, ısıtma işlemlerine tabi tutarak konfor şartlarına ulaşır.

Fanla basınçlandırılan hava içerisindeki mikroorganizmaların DNA yapıları ULTRA-VIOLE lambalarıyla bozulur. Sirkülasyon havası, H-13, H14 üzerinden geçerken 0,3mm boyutundaki partiküllerin %99,97’si tutulur. Hava sterilize ve konfor şartlarını yakalamış olarak ortama bırakılır. Enfeksiyon riskinin minimuma indirilmesinin yanı sıra sıcaklık, nem ve oda basıncının ayarlanması ile hava konforu sağlar.

ASEPTİZÖR DİREK ÜFLEME YÖNTEMİ

Tavan yüksekliği 3.5 metreden daha düşük olan alanlarda kullanılmaktadır. Söz konusu alanlarda tavan yüksekliği düşük olduğundan  ortamın kanallı sistemle hijyenik hale getirilmesi mümkün olmamaktadır.  Bu tip alanlarda ancak, paket tip hijyenik klima cihazı mahal içerisine uygun bir alana konumlandırılarak ortamın hijyenliği sağlanmaktadır.

TAVAN TİPİ FARKLI NOKTALARDAN ÜFLEME YÖNTEMİ

Tavan yüksekliği müsait olan ameliyathane, yoğun bakım üniteleri ve diğer hijyenik alanlarda kullanılır. Bu yöntemde Paket Hijyenik Klima Cihazı  hijyen yapılacak  oda dışına konumlandırılır. Buradan tavan arasında uygulanacak  kanal sistemi ile tavana yerleştirilecek olan hepa filtrelerden üfleme yapılmak kaydı ile ilgili mahal hijyen duruma getirilir. Bu yöntemle oda fiziki koşulları düzeltilmiş olması şartıyla tüm temiz oda Validasyon kriterleri sağlanır.

Aseptizör Partikül İndirgeme İklimlendirme Cihazı Avantajları

Enfeksiyon oranı hava içindeki mikro-organizma ve partikül ile orantılıdır. Temiz oda teknolojisi kullanılarak partikül ve mikro-organizma sayısı azaltılabilir. Ortamdaki partikül ve mikro-organizma sayısını istenilen seviyelerde tutmak için partikülden arındırılmış, mikro-organizma içermeyen havanın verilmesi şarttır.

 • Elektronik Sıcaklık Kontrolü
 • Elektronik Nem Kontrolü (Nem -Nem Alma )
 • Elektronik Fan Basınç Kontrolü
 • Bütün Kontrollerin İzlendiği LCD veya Uzaktan Kumandalı Kontrol Paneli
 • Ortam Havasının Pozitif Basınçlandırması
 • Elektronik Olarak Filtrelerin Tıkanıklık ve Kaçak Kontrolü
 • Hızlı, Kaliteli ISO Standartlarında Teknik Servis
 • Hızlı, Kolay Kurulum ve Devreye Alma
 • Kısa Sürede Bakım ve Servis İmkanı
 • Yedek Parça ve Servis Garantisi
 • Düşük Enerji Tüketimi
 • Ortam Taze Hava İhtiyacının Karşılanması
 • Kullanım Kolaylığı