Beyaz Oda Teknolojileri

Gıda Sektöründe Beyaz ODA TEKNOLOJİLERİ

Gıda sektöründe unlu mamuller üretimi ile Et ve Et Ürünleri Üretimi farklılıklar göstermektedir. Unlu mamuller üretimindeki aşamalarda hava Hijyeni yanında yüzey Hijyeni ve ortam Hijyeni de yapılmalıdır. Katkı maddeleri kullanımı sıfırlanmak istenirse üretim devamında ürün paketleme sistemine varıncaya kadar Beyaz Oda ortamında çalışılmalıdır.

Beyaz Odada ki % 99 oranındaki Hijyenlik ve Dekontaminasyonun sağlanması paketleme aşamasına gelinceye kadarki ortamın Mikroorganizmalardan arındırılmış olması ile sağlanabilir. Beyaz Oda da tamamen Hijyen Klima ile havalandırma ve iklimlendirme sağlanmalı zemin, duvar, tavan malzemeleri başta olma üzere armatürler dahil, tüm sabit ve değişebilir ekipmanlar Hijyen özelliklere sahip olmalıdır. Et ve Süt ürünleri üretiminde daha hassas çalışma yapılmalıdır. Beyaz Oda ayrıca Yeni Nesil Hijyen Teknolojisi ile Akuple olarak çalışmaktadır.

Et ve Süt ürünleri üretiminde daha hassas çalışma yapılmalıdır

Beyaz Oda uygulaması kesinlikle olumlu sonuç verecektir. Fakat Beyaz Oda uygulamalarının yanı sıra Hijyen tüneli uygulaması beyaz oda maliyetlerinin karşılanamadığı durumlarda kesinlikle şarttır. Bunun yanında makine ekipman yüzeyleri ve zemin, tavan ve duvarlar nano teknolojik Yeni Nesil Hijyen sistemleri ile kaplanmalıdır. Böylece unlu gıdalar, et ve süt ürünlerinden Mikroorganizmalar ayrılmalı ve hastalık yapan patojenler ürünlerden uzaklaştırılması sağlanır.

Beyaz Odanın girişinde ön hazırlık odası, giyinme dolapları, bone, maske, önlük, el yıkama ve galoş makinesi bulunmalıdır. Airlock sistemle çalışan çiftli otomatik kayar kapı sistemi olmalıdır. Pozitif basınç Beyaz Odadan yardımcı odaya oradan da koridora olacak şekilde kurulmalıdır. Beyaz Oda Yüzeyleri Antibakteriyel özellikte ve çok kolay temizlenebilir olmalıdır. Sistem otomasyonu Hijyenliği kontrol etmeli, raporlamalı durumu asla çalışanların insiyatifine bırakmamalıdır.

Gıda İşleme ve Paketlemede Beyaz Oda Teknolojileri

Beyaz oda teknolojileri, azaltılmış hava ve su kaynaklı toz ve mikroorganizmalar kullanarak gıdaların ve bunların iç birincil ambalajlarının kirliliğini önemli ölçüde azaltır. Beyaz odalar, pozitif filtrelenmiş veya yakılmış hava basıncı ve sıkı kontrol edilen bir ortam uygulanarak yiyecek ve içecek kontaminasyonunu en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.

Beyaz oda teknolojisi, aseptik işleme veya paketleme gibi kapalı bir makinede gerçekleştirilemeyen işlemler dahilinde gıda ve paketleme işlemlerinde kullanılabilir. Daha güvenli ürünlerin faydaları ve daha uzun raf ömrü ile temiz oda teknolojileri daha yaygın olarak uygulanmalıdır. Uygun tasarım, eğitim ve izleme, gelişen teknolojilerle birlikte, gıda üreticilerinin Beyaz oda teknolojisiyle başarılı bir şekilde ilerlemelerine yardımcı olabilir. Beyaz  oda ortamını uygun tutmak için uygun tasarım, uygun izleme ve yeterli ekipman gereklidir.

Uygun personel eğitimi, temiz oda tasarımı ve yönetimin varlığı, personelin temiz oda prosedürlerini ve protokollerini anlaması ve bunlara saygı duyması için anahtardır.

Beyaz Oda ve Yardımcı Oda kapılarından hammadde ve ürün girişleri kesinlikle olmamalıdır. Ürünler duvarlardan konveyörle belirli bölümler açılarak sağlanmalı ve bu bölümler Hijyen bıçakları tarafından basınç kaybına ve Hijyen bozulmasına izin verilmeyecek şekilde kontrol altına alınmalıdır. Gıdalardaki en önemli problem olan küflenmeyi önlemek için, gıda maddelerinin Beyaz Odadaki paketleme sistemi hava ile temas etmeyecek şekilde vakumlu ambalaj yapılmalıdır.